Изложба по случай Световния ден на архитектурата

Днес архитектурната общност празнува Световния ден на архитектурата. По целия свят се провеждат събития и изложби, които да напомнят на хората за колективната отговорност на архитектите за бъдещето на човешкото местообитание. Международният ден на архитектурата се отбелязва с решение на ХХ-та сесия на Международния съюз на...