Ново позициониране на Deceuninck Europe

Deceuninck Europe дефинира по нов начин позиционирането на своята марка в отговор на променящите се пазарни предизвикателства, ориентацията на клиентите и целите на компанията: „Последователност, иновации и устойчивост“ ще ръководят корпоративните операции в бъдеще. Новият слоуган на компанията също подкрепя това: „Заедно определяме бъдещето“, създадено е...