Етикет: цифровизация

Използване на възможностите на цифровизацията – Hörmann създава BIM данни

BIM (Building Information Modeling) има съществена роля в рамките на цифровизацията на строителството. С помощта на BIM е възможно цял строителен проект да се представи в цифров модел, който да обединява цялата съществена информация за проектирането, изпълнението и стопанисването и да предоставя централен достъп до нея....

Манифест за цифровизация на строителната индустрия в Европа

Федерацията на строителната индустрия в Европа (FIEC) заедно с други големи европейски асоциации в строителната индустрия изготви Eвропейски манифест за цифровизация на строителната индустрия. Той призовава за подходяща регулаторна рамка относно политиката в областта на данните и фокусиране на бюджета върху цифровите умения, научноизследователската и развойната...