Предстоят промени в закона за обществените поръчки

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Голяма част от промените е свързана с поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната и разработваната за целта централизирана електронна платформа. Централизираната електронна платформа ще обхваща целия процес...