Търпимите строежи ще могат да се надстрояват и преустройват

investor.bg

Търпимите строежи без постоянен устройствен статут по действащия подробен устройствен план могат да се пристрояват, надстрояват и преустройват при спазване на законодателните изисквания.

Това предвиждат промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които бяха приети на второ четене от Народното събрание.

Текстовете обединяват поправки, внесени по различно време от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и депутати от различните парламентарно представени партии.

С други текстове в закона се забранява строителството в свлачищни райони без изградена канализация. В свлачищни райони ще може да се строи само след инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и осъществяване на препоръчаните геозащитни мерки. Ще е необходимо и съгласието на регионалния министър, което ще се вписва в разрешителното за строеж.

С поправките се дава и право на браншовите организации в строителния сектор да участват в конкурсните комисии за избор на главни архитекти в общините. Техните представители трябва да са най-малко една трета от състава на комисиите.

Представители на организациите ще участват задължително и в районните експертни съвети за устройство на територията, предвиждат текстовете.

Затвърждават се и промените правомощията на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да контролира и санкционира нарушения на строителното законодателство по отношение на строежите от първа до трета категория, т. е. големите строежи. Малките строежи обаче остават в правомощията на местните власти.

Задължително ще бъде и изграждането на паркинги или паркоместа към новостроящите се жилищни сгради. В закона е записано, че местата за паркиране могат да бъдат паркинг-гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, паркинг-гараж със статут на обща част в сградата или отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата. Не е регламентиран обаче броят на паркоместата спрямо броя на жилищата в сградата.

С промените отпада и изискването да се издава разрешение за строеж за текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации, текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасето и техническите характеристики, оранжерии с площ до 200 кв. м, подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти, изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м, остъкляване на балкони и лоджии, монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради, леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот, градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен и други.

Може да харесате още...