Търпимите строежи ще могат да се надстрояват и преустройват

Вижте също...