Технологията трябва да работи в дълбочина и изключително в полза на клиента