Технологията трябва да работи в дълбочина и изключително в полза на клиента

Интервю с г-н Иван Аков, управител на Солид 55 ООД

Фирма Солид 55 присъства вече почти 20 години на българския пазар. Как успявате да поддържате високия темп на работа, с който си осигурявате челните позиции в бранша?
Хубав въпрос! Висок темп на работа може да се поддържа само по един единствен начин – когато човек е напълно отдаден на дейността, която върши и успее да зарази с този ентусиазъм и хората, които работят с него. За да може една компания да се развива добре, тя трябва да предлага стойностен продукт. Иновации в интерес на допълнителна значителна стойност за клиента.

Друг аспект може да бъде високото ниво на изпълнение в компанията. Тук важна роля играе мениджмънта. Той трябва да е непримирим към изискванията за това високо ниво на изпълнение. Трябва да се породи и усещане у самите хора към удовлетворяване на изискванията и стандартите за изпълнение и то само в посока на подобряване. Повечето хора сме програмирани да отчитаме усилията, които полагаме, но от по-голяма важност са резултатите. Добрите компании отчитат само резултатите.

Вие сте инициатори на създаването на браншовата организация Асоциация „Български врати и прозорци”. Откъде дойде тази идея и с какво помогна на бранша учредяването на това сдружение?
Идеята за браншова организация се породи след множество мои пътувания в чужбина, разговори с колеги от бранша и икономическата конюнктура в страната. Тази асоциация е един вид гражданско сдружение в икономическа среда.  Това сдружение е организация с нестопанска цел. Тя способства за въвеждане на общи стандарти и прави нещата прозрачни за клиента. При такива ясни критерии клиента ще се ориентира по-лесно и ще предизвика постоянно подобряване на самите фирми. Една такава организация предполага възпитание на състезателен дух, но при ясни правила.

Често имате участия на различни изложения и мероприятия в бранша. Какво Ви донесе участието в най-голямото международно изложение за информационни и телекомуникационни системи CeBit в Хановер, Германия?
Солид 55 участва в CeBIT за трета поредна година. До този момент участието ни донесе преди всичко опит. Досега не бяхме участвали в международно изложение. Спряхме се на това, защото тук открихме две теми обединени в е едно – сигурност и високи технологии – теми, които ние сме обединили в нашия продукт.

С представянията си в Германия, ние добихме увереност, че сме създали добър продукт, достоен да бъде представен на изложение от такъв клас. Да получим и една обратна информация относно нашите разработки.

От посетителите, сред които има потенциални клиенти и партньори, официални лица и делегации, които посетиха щанда ни получихме високи оценки. Продуктите представят нас като фирма, но представят и страната ни със собствена марка на международно ниво.

Почти всяка година от създаването си фирма Солид 55 произвежда продукт, който е иновация в бранша. Какви са новостите при Вас в момента, разкажете ни за последните си продукти?

От 20 г. Солид 55 се опитва да «демократизира» сигурността. Да я направи достъпна за повече хора. Сигурността може да бъде решена частично или в цялост. Мит е, че в  сигурността може да се инвестира веднъж и тя да е постоянна величина. Ние работим в различни аспекти, тъй като 20 години не са много за бизнеса. В това време ние сме решавали поетапно нещата. Първо се насочихме към усъвършенстване на механичната сигурност – вратата да има механична устойчивост. Постепенно с развитието на високите технологии насочихме усилията си към развиването на електрониката в нашите продукти. С това ние искаме да предоставим по-висока степен на сигурност на нашите клиенти, но и да им дадем възможността да я надграждат. Стремежът ни е нашите продукти да подобрят качеството на живот на нашите клиенти.

Биометрична врата с вграден компютър със софтуер за разпознаване на лицеви данни, видео шпионка, чрез която може да се прави мониторинг от всяка точка на света, с електромеханична брава, която се управлява посредством мобилен телефон или транспондер карта.

Основната ни идеология е, че високите технологии работят в дълбочина. Тя е невидима технология, която работи интуитивно – обработва информация, заключва се автоматично без да натоварва ползвателя й.

Нашата философия – технологията да работи в дълбочина и изключително в полза на клиента.

Приключи строителството на Вашия грандиозен проект – най-големият завод за врати на Балканите, край гр. Елин Пелин. Какви са очакванията Ви от това сериозно разширяване на производството?

Основните ни очаквания са да излезем на сцената на индустриалните компании. Индустрията позволява възможност на една фирма да разгърне производствения си капацитет – досега разполагахме с 4800 кв. м., но тази база вече е неподходящо позиционирана – ако до скоро производствения комплекс беше в края на София, то сега сме почти в центъра на града и от логистична гледна точка е трудно достъпно.

Отделно, ограничените площи не позволяват и разположението на по-сериозно индустриално оборудване, което да гарантира повторяемост на зададените параметри, т.е. увеличаване на производствения капацитет и в същото време високо качество на изпълнение. В новия завод в гр. Елин Пелин всичко това ще е възможно – голяма площ, възможност за настаняване на съвременни машини и технологии, достъпност от две магистрали. Това ще отвори нова врата пред нашето производство –  европейската.

Смятате ли, че настоящото социално-икономическо състояние в страната може да повлияе (положително или отрицателно) върху бъдещото развитите на бранша, в частност на вашата компания?

Когато икономиката върви нагоре, социалното се изпуска, а на нея се гледа като на инженерна наука. Тя не е такава. Тя трябва да улеснява живота. Тя е призвана и за нещо друго – да не влошава природните дадености на планетата – да създава, а не да руши. Ето защо и екологията започва да участва в икономиката

Когато има възход в икономиката – основните ценности се забравят и  икономиката се превръща в машина за правене на пари. Парите са най-лесен измерител. Но икономиката не трябва да се разглежда единствено като източник на високи приходи. Тя трябва да предоставя условия за по-добър живот на хората.

И тук кризата има по-скоро оздравителен ефект. Тя приземява икономиката. Движеща роля в икономиката трябва да е не да произвежда с идеята, че клиента трябва да купува, за да съществува тя, а да произвежда, за да създава добавена стойност на потребителитe.

По-специално за нашата дейност – в сферата на сигурността в момент на криза – търсенето на един продукт, който осигурява спокойствие е голямо. Сигурността на личното пространство е от първостепенно значение. Тук вече не са застрашени само материалните вещи. Човек започва да се чувства вътрешно неспокоен. Психологическото напрежение пречи на хората да се реализират в ежедневието си. Ето защо ние се чувстваме призвани да предлагаме сигурност, която ще допринесе за стабилността ни.

Може да харесате още...