Технологията за фотоволтаични пътища и магистрали е готова

Вижте също...