Тест на огнеупорни стъкла от Vetrotech Saint-Gobain

Огнеупорните остъклени системи на компанията Vetrotech Saint-Gobain са строго тествани при най-суровите условия и в съответствие с международните индустриални стандарти. За да гарантира качеството на предлаганата продукция, компанията провежда близо 500 теста всяка година.

Vetrotech-Saint-Gobain
Това видео демонстрира процеса на изпитване на огнеупорните качества на системи за остъкляване, които се използват за ограничаване на разпространението на огъня при пожар и защита на евакуационни маршрути. Специалната камера е остъклена с огнеупорното стъкло и напълно имитира условията на възникващ пожар, при който температурата постепенно нараства.

Компанията е представена на българския пазар от Александър Трифонов, 0887979164, trifonovsolutions@gmail.com.

Може да харесате още...