Товаро-разтоварните рампи – интелигентна система и лесно планиране с Hörmann

Логистиката е неизменна част от бизнеса, а нейната основна задача е да планира и оптимизира процесите, включително доставката на материали и стоки с нужното количество и качество, с минимални разходи и усилия. Голяма част от тези усилия са свързани с товаро-разтоварните дейности, чието механизиране и автоматизиране пести време, човешки и финансов ресурс. В наши дни модерната логистика е немислима без интелигентна товаро-разтоварна техника – рампи, шлюзове, врати и свързващи елементи – уплътнения и принадлежности за скачване, както и управляващи системи.

Оказва се, че изграждането на една рампа не е само поставяне на  платформа за пренос на стоки между камиона и сградата, но и доста по-сложен процес, изискващ  система от идейни, строителни и монтажни дейности, които улесняват впоследствие всеки инвеститор.

Hörmann  е  производител на богата гама от продукти, включително и интелигентни системи за скачване в помощ на товаро-разтоварните дейности. Този вид продукти се произвеждат в завода Hörmann Alkmaar в Холандия, както и в поделение на фирмата в Полша.

Hörmann е компания, която  не само разработва нови продукти, но и се стреми информацията за тях да достига своевременно до нейните партньори и оттам до клиентите. Ето защо „Хьорман България” провежда регулярни обучения, като кани консултанти от различните заводи на компанията. В един от дните на обучителния семинар за дистрибутори, организиран в София този месец, бе дискутирана темата за товаро-разтоварната техника и комплексните решения за постигане на по-голяма ефективност на процесите. Лектор беше г-н Норман Дюнкер от Hörmann Alkmaar (Холандия), който представи детайлно елементите на една рампа, като подчерта сериозността на подхода при избора на конкретна система.

В основата на ефективното планиране на местата за монтиране на товаро-разтоварна техника стои въпросът за енергийната ефективност, отбеляза господин Дюнкер. Отворите на сградите са особено критичен фактор за енергийните загуби. От голямо значение са и фактори като безопасността и продължителността на експлоатация, тъй като тези пунктове крият рискове за здравето на хората и от повреждане на стоките, превозните средства и оборудването.

Норман Дюнкер: „Важен е принципът!”

„Най-важно е намирането на решение за всеки клиент, как най-бързо да разтовари и натовари камиона си”, каза г-н Дюнкер. Целта е с едно движение електрокарът да влезе в камиона и да се върне обратно в сградата. Решението е избор на подходяща  рампа, с помощта на която да се изравни разликата във височините и преодолеят разстоянията между камиона и сградата.

При избора на конкретни параметри за дадена рампа е необходима  информация за габаритните размери и товароносимостта на камионите, както и за начина на придвижване на палетата със стока – ръчно или с помощта на електрокар.

Ако сте избрали ръчна количка, то е необходима по-голяма рампа за преодоляване на разликата във височината, съветва специалистът. В противен случай рискувате да се получи твърде голям наклон. Необходими са и данни за височината на сградата и по този начин разбираме каква дължина на рампата да изберем.

Според г- Дюнкер принципът е този, който определя избора на подходяща рампа. Дали мениджърът на сградата би искал да улесни работата на служителите си, вместо да разтоварват и товарят на ръка. Ако води социална политика, би трябвало да се автоматизират процесите на обработка на товарите и да се  повиши нивото на логистика на стоки.

Хьорман произвежда и предлага всички компоненти за един товаро-разтоварен пункт. Най-новите продукти са интелигентните позициониращи буфери и защитното оборудване – светофари, спирачки  и звукова сигнализация със сензор, които са ориентир за движещия се камион на какво  разстояние  се намира от сградата. Светофарната сигнализация е допълнителна екстра към рампата, но опитът показва, че все повече инвеститори се замислят за нейната важност. Тя гарантира, че камионът ще тръгне само при зелена светлина и затворена врата, което предотвратява риска от аварии и кражба на стоки, пести енергия и оптимизира работата в товаро-разтоварната зона.

Г-н Дюнкер препоръчва минималните габаритни размери на рампата да са 2,10 на 2,75 метра. Според него, това са разумни размери, върху които би могло да се надгражда една система. Обикновено платформата на рампата е стоманена и издържа от 6 до 8 тона товари. Тя е релефна, като дебелината на материала е 6/8 и 8/10 мм.  В зависимост от използваното за транспортиране средство (ръчна количка или електрокар), платформата издържа средно 5 или 6 тона, което е част от европейската норма EN1398.

Лесно планиране с Hörmann

Има два начина за монтиране на рампата – вътре в халето и пред него. Всеки един от тях има своите предимства и недостатъци, като изборът зависи най-вече от етапа на строителните работи при новострояща се сграда, броя на товаро-разтоварните позиции, начина на товарене (ръчно или автоматично), габаритните размери и степента на натоварване. За всички тези особености клиентът трябва да е ориентиран предварително. След консултация със специалист, вече окончателно се достига до най-подходящия вариант.

При рампа вътре в халето, въпреки затворената врата, често се губи топлина. Тези загуби могат да се предотвратят с правилното планиране на така нар. темперирани халета.  За тази цел Hormann предлага решения с движеща се отпред врата и изолационен панел под рампата, с което се минимизират загубите на топлина извън времето на товарене и разтоварване. При халета, които не са темперирани, е подходящ конвенционалният монтаж с врата. Важно е да отбележим, че изборът на вътрешна рампа е свързан с определени строително-монтажни дейности и затова тя трябва да се предвиди още при проектиране на сградата, заедно с  местата за товарене и разтоварване. За целта е необходимо да се изгради бетоново „легло”, съобразно габаритните размери на рампата.

Външният вариант на рампа се осъществява посредством  товарни шлюзове, отвън  пред халето. В този случай вратата затваря халето и минимизира енергийните загуби, особено в моментите, когато няма товаро-разтоварни дейности. Това решение е подходящо и при модернизация на логистичните дейности, тъй като не се налагат  скъпи и трудоемки реконструкции. Предимството е, че може да се използва цялата вътрешна площ на халето.

Видове товаро-разтоварни рампи

Рампата може да е с механично или хидравлично задвижване. Ръчното обслужване е подходящо при приблизително еднаква височина на товарните платформи на камионите, т.е. еднороден автопарк. Механичните рампи MLS (за вграждане в пода на халето) и MRS (за монтаж пред сградата) се управляват с помощта на лост и са подходящи при номинално натоварване до 60 kN, съгласно EN 1398. При модел MLS е необходимо предварително да се изготви изкоп в пода на халето, а при така наречения „бокс-модел” рампата се бетонира изцяло по време на строителната фаза (без предварително изготвяне на изкоп).

Модела MRS се монтира пред сградата към предварително заложен винкел в цокъла. Рампата стандартно се доставя с различни конзоли, на които се монтират защитните буфери.

Има и така нар. механични претоварни мостове, които могат да бъдат стационарни или странично плъзгащи се. Използват се при малки до средни разлики във височините и могат да се обслужват само от един човек.

Всички хидравлични товаро-разтоварни рампи  са наричани още висящи и се разделят на сгъваеми (със сгъваема част) или телескопични (с подаващ механизъм). Те са с дължина до 5 метра и могат да компенсират големи разлики във височините на стационарната товарна рампа и товарната платформа на камиона. При това платформа с размери  2х3 метра е цялостна, а по-големите  се съединяват посредством цялостно заваряване.

Хидравличната сгъваема  рампа работи като платформата се издига до най-високата си позиция и автоматично се разгъва. След това платформата се спуска докато сгъваемата част легне върху товарната платформа на камиона.  С тази рампа може да се товари и разтоварва бързо и без прекъсване. Тя е изградена от здрава и устойчива на усукване стоманена конструкция, състояща се от два цилиндъра, платформа и сгъваема част от профилирана стомана. Платформата е защитена срещу подхлъзване, а преходът от платформата към скосения ръб е плавен и гарантира безпроблемно превозване на товари.

Рампата с подаващ механизъм е с телескопична част, която  се изкарва и прибира с помощта на управление, като по този начин се контролира прецизното й полагане върху товарната платформа на камиона. Подаващият механизъм е с дебелина 8/10 мм  и стандартна дължина 0,5 метра, но може да се изпълни и с дължина 1 или 1,2 м. Този вариант е подходящ  за случаите, в които рампата е разположена зад конструкцията на вратата.

Моделът HTLV-3 е с подаващ механизъм от три части, което позволява товарене и разтоварване на камиони и бусове от една и съща рампа.  При него подаващият механизъм може да поема  номинално натоварване от 20 до 60 kN.

Шлюзове

Един от реалните примери за действащи товарни механизми тип шлюз пред халето, „Хьорман България” реализира в магазин на известна мебелна фирма, наскоро отворила врати за първи път в България. Монтирани са шлюзове под ъгъл 45°. Този вариант е по-прост и пести време и място, освен това халето е по-добре изолирано.

Като цяло товарните шлюзове могат да се монтират поединично или като скачена система под ъгъл 90° пред сградата. Възможни са и  варианти на зигзагообразно разположение под ъгъл  30°, 45°, 60°, 120°, 135° или 150°.

Платформата на шлюза се поставя върху поцинковани регулируеми крака, с които допълнително може да се варира във височина. Всеки товарен шлюз би могъл да се доизгради с обшивка  от стоманена рамка и сандвич панели (40 мм ) или тип Thermo панели (80 мм), и така да се оформи изцяло фасадата. Товарните шлюзове са подходящи и за вече съществуващи сгради, като се намалява и срока за монтаж.

Оборудване за рампи

Както споменахме в началото, допълнителните уплътнения, свързващите елементи и системите за сигнализация и скачване, играят важна роля за безопасността на работа в товаро-разтоварната зона.

Уплътнителите и позициониращите буфери осигуряват правилното скачване на камиона към сградата и избягват щети при маневрите, а с помощта на допълнителни помощни механизми (насочващи тръби или маркиращи стълбове) се избягват повреди по превозните средства. Гъвкавите рамкови конструкции тип платнище, които Hörmann предлага,   са два варианта – тип конзола или ножична конструкция. Горните и страничните платнища се монтират към поцинкована, потъваща навътре стоманена рамка, като образуват здрава и гъвкава конструкция. Отделните елементи се доставят на части, с което става и безпроблемната им подмяна. Стандартната дълбочина на уплътненията отстрани е 0,6 м, като уплътненията имат и различни цветови решения с обозначителни ивици или странична облицовка.

Друг вариант на уплътняване на халетата е с надуваемо уплътнение на вратата. То се активира преди отварянето й, като обхваща ефективно превозното средство.

Когато се скачват камиони или ремаркета със съпоставими размери, идентична каросерия и без капак, подходящи са уплътнителите тип възглавница.

Част от оборудването на една товаро-разтоварна станция са така нар. асистенти на скачване – сензори, сигналните лампи (тип светофари, спирачки със сензор, както и сигнална сирена.

Hörmann има разработени няколко  варианта за подпомагане на скачването и за контрол на позицията на камиона спрямо халето. Системата Dock Control  използва сензори, за да контролира придвижването на камиона и скачването му към рампата, както и такива с блокиращи и сигнални функции за евентуални нередности. Новаторската система DOBO е разработена с цел, камионът да се скачи със сградата при затворени врати. Това осигурява необходимата защита на стоките срещу кражба, като същевременно изолира сградата. Системата може да се изпълни както за товарна рампа така и за шлюз, като при втория вариант се доставят оразмерени платформи.

Неизменна част от съвременните системни решения са управляващите системи, които Hörmann изцяло разработва.

Всички индивидуално съгласувани решения са продиктувани както от повишаващите се изисквания към енергийната ефективност, така и по отношение безопасността и продължителната експлоатация на товаро-разтоварните системи. Ето защо, предварителната консултация със специалист от фирмата е наложителна – по възможност още на етап проектиране на сградата, когато са ясни конкретните бизнес намерения.

Разбира се, на следващ етап също бихте могли да изберете подходящата рампа или да реконструирате стария товаро-разтоварен пункт. За улеснение на клиентите „Хьорман България” е създала комплекс от помощни елементи за планиране – детайлна документация, както и  интерактивна помощ, които може да намерите на електронната страница на фирмата: www.hormann.bg.

Може да харесате още...