УАСГ обявява магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството“

За първи път магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството“ към УАСГ е въведена успешно миналата година. Тя е създадена, за да отговори на нуждите на пазара от специалисти и експерти.

Програмата има за цел да подготви професионално експерти, консултанти и проектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който България съгласно задълженията си към ЕС ще трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, чрез подходящите материали, архитектурни и строителни мерки, във всички етапи на инвестиционния процес.

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите „Архитектура” или „Строително инженерство” от професионално направление 5.7, „Архитектура, строителство и геодезия” и да притежават образователна степени „магистър” или „бакалавър”.

Приемат се и кандидати от област „Технически науки”, като в зависимост от конкретния случай обучаваният ще има възможност  за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството посредством избираеми дисциплини или ще бъде насочен към един предварителен семестър.
Завършилите успешно получават диплома за завършена магистърска степен със специализация „Енергийна ефективност в строителството”. 

Обучението е редовно, но занятията се провеждат в удобно време (вечерно, съботно-неделно) под формата на:
• лекции;
• упражнения/семинари;
• индивидуални и групови консултации;
• самостоятелна работа. 

Продължителността на обучението е година и половина.

Таксата за обучение се определя от Академичния съвет и е посочена на стр. 43 в Справочника за кандидат-студенти на УАСГ за 2017 г.

Документите се подават в канцеларията на Деканата на Строителен факултет –  каб. Б313 в новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията в работните дни до 15.09.2017 г.

Подробна информация на програмата е публикувана тук.

Контакти:
УАСГ, Строителен факултет,
1046 София, бул. „Христо Смирненски“ 1, Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313
Телефон:  (+ 359 2) 963 52 45/336, моб. тел.: 0884636212 и 0899966332
E-mail:  eec_fce@uacg.bg

 

Може да харесате още...