Удължава се срокът за паспортизация на държавните и общински сгради

Вижте също...