Усилията на екипа и реализациите са доказателство за успеха