Услугата “Home Inspection” – новост на българския пазар

Следвайки тенденцията непрекъснато да се развива и да предлага качествено и иновативно обслужване на своите клиенти, а и на пазара в България като цяло, от началото на 2015 година, “Хаусмайстер” АД предлага за първи път услугата “Home Inspection”.

Тази услуга включва извършване на детайлно обследване на даден имот или сграда за установяване на текущото състояние от строително-техническа и конструктивна гледна точка, а така също и пазарна оценка на имота като актив. След извършване на обследването се изготвя детайлен доклад с анализ на състоянието на обекта, констатираните нередности и несъответствия, както и основни препоръки за тяхното отстраняване. Като част от доклада “Хаусмайстер”АД изготвя и предлага детайлнаоферта за строително-ремонтните работи и конкретен план за привеждането на обекта в съответствие със съответните стандарти (задължителни дейности) и допълнителни препоръки, които могат да повишат нивото на състояние на обекта, с цел повишаване на стойността му като актив.Цената за услугата се определя въз основа площта на обекта, както и на обследванията, които трябва да се извършат. Като пример, цената на обща инспекция за жилище до 200 кв.м. е 250 лв. без ДДС, като за консултации от профилирани специалисти – инженер-конструктори, ВиК инженер или други, се начисляват допълнителни суми според обхвата на консултациите.

“Home Inspection” е познат и се извършва по света от 1980г., като отначало е разпространен в САЩ и Канада, а през 2005г. официално навлиза във Великобритания, Германия и другитеразвити европейски държави.

Услугата обхваща различни видове и типове обследвания на състоянието на даден имот или сграда, като може да се извършва, за да обслужва както купувача, така и продавача или друга заинтересована страна – местна и държавна администрация, банки, надзорни и контролни органи, международни регулаторни агенции и други. Това превръща услугата “Home Inspection” в мощен, гъвкав и многофункционален инструмент с практическо приложение в строителството, контрола и надзора, както и в целия спектър на услугите по покупка, продажба, отдаване или наемане на недвижими имоти.

Най-често услугата “Home Inspection” обхваща обследването на:

Структурни елементи

Конструкцията на стени, колони, тавани, подове, покрив и основи.

Оценка на фасади и външна оценка

Покритието на стени, вертикална планировка, терасиране, коти, дренажи и канализация, алеи и пътища, огради, тротоари, врати, прозорци, осветление и външнаинсталация.

Покриви и тавани

Греди и рамки, вентилация, тип покривна конструкция, обшивки и улуци. Не включва гаранции за състоянието на покрива, нито сертифицирането му.

Водопроводна инсталация

Идентификация на материала на положените тръби за водопровод (питейна вода), канализация, отходни води, вентилация, включително и определяне на тяхното състояние. Инспекция на тоалетни, душове и батерии. Не включва инспекция на канализацията (септични ями).

Системи и компоненти

Бойлери и нагреватели за вода, камини, климатизация и вентилация, въздуховоди, комини, и спринклерни системи.

Електричество

Оценка на Главно електрическо табло,предпазители,прекъсвачи,видове окабеляване, заземяване, вентилатори, контакти, ключове, таванни вентилатори и осветителни тела, пожароизвестяване

Гаражи

Плочи, стени, таван, отвори за проветряване, вход, гаражна врата, осветление, ключове, контакти, екстериор, прозорци и покрив, димни и пожарни детектори

“Хаусмайстер”АД предлага вече за своите клиенти широк спектър на услугата “Home Inspection” и използвайки висококвалифицирани специалисти успешно обслужва физически и юридически лица при покупко-продажба или отдаване и наемане на имоти, а също така се явява и надежден партньор на агенции за недвижими имоти, строителни компании, инвестиционни фондове, банки и други институции в бранша.

Мениджър корпоративни клиенти
Иво Маринов

fakti.bg

Може да харесате още...