Устойчиво развитие: зелени практики и ангажименти на Судал

soudal

Като глобален лидер в индустрията на лепилата, уплътнителите и полиуретановите пени, Судал е посветена на разработването на продукти за устойчиво строителство, които са безопасни за хората и околната среда. В резултат на най-модерната производствена технология, потреблението на енергия, вода и отпадъци е ограничено.

Енергийна ефективност и емисии: Судал приема, че енергийната ефективност и намаляването на емисиите са ключови за устойчивостта. Компанията се стреми към най-ефективни, безопасни и екологични решения за всеки нов процес и продукт.

Рециклиране: Судал е съосновател на PDR, рециклиращ завод в Германия, който разработва нови технологии за рециклиране и събира, трансформира и комерсиализира отпадъци от производство, продукти или опаковки. Контейнерите от PUR пяна се събират и рециклират около 99%.

soudal

Минимално използване на вода, енергийноефективно осветление и отопление: Използването на вода в производствените процеси на Soudal Turnhout е намалено до минимум, а за определени производствени процеси се използва вода от системи за възстановяване на дъждовна вода. Все повече резервоари се почистват с продукти без разтворители. Количеството светлина и необходимата енергия, използвани в новата сграда за научноизследователска и развойна дейност, са изчислени за спестяване на оптимално количество енергия, както и за чувствителност към движение. В производствения отдел осветлението също е подменено с енергоефективни системи. Топлина, произведена от компресорите по време на процеса на смесване, не се губи, а се използва в системата за централно отопление.

Енергийно-ефективно строителство: Судал е съосновател на Tight Vent Europe, платформа, която насърчава енергийно-ефективното строителство чрез херметичност, което е ключово за намаляването на потребление на енергия.

soudal

Подкрепа на Responsible Care: Като част от е белгийската федерация на химическата промишленост и науките за живота, Судал подкрепя инициативата на глобалната химическа индустрия, която ангажира компаниите да осигурят помощ и съвети за насърчаване на отговорното управление на химикали от всички, които ги управляват и използват по продуктовата верига.

Участие в FEICA: Судал е активен член на FEICA (Асоциация на Европейската индустрия за лепила и уплътнители) и работи в посока на трите основни области – разработка на енергийно-ефективни решения, най-ефективното използване на ресурси и защита на здравето на хората.

Иновации с нисък екологичен отпечатък: Судал непрекъснато търси иновации, които водят до висококачествени решения и уникални екологични подобрения на своите продукти. Например, Soudal SMX пяната беше първата пяна на пазара, която не съдържа изоцианати. През последните години, Судал разработи редица продукти, които не съдържат разтворители и материали с ниски емисии, които заменят класическите технологии. Много от продуктите на Судал са със Сертификат EMICODE EC1 PLUS – един от най-строгите сертификати за качествен контрол.

Судал е силно ангажирана с устойчивостта и продължава да предприема конкретни мерки, които насърчават зелените практики и устойчивия начин на живот.

Зелени продукти на Судал:

soudal T-Rex – за леки материали
soudal T-Rex – за тежки материали

За повече информация – Судал.

Може да харесате още...