Утвърден продукт на Pilkington с допълнителни екологични характеристики

Pilkington 1

От почти 20 години Pilkington Activ™ е идеалното решение за остъкляване за зимни градини, панорамни прозорци и покриви на тераси или входни пространства. Самопочистващото се стъкло се използва навсякъде, където почистването изисква много усилия или дори представлява опасност.

Фотокаталитичният ефект на двойно активното покритие от титанов диоксид от външната страна на Pilkington Activ™ означава, че органичните замърсявания върху стъклената повърхност се унищожават от ултравиолетовата светлина на слънцето. Когато повърхността влезе в контакт с дъждовна вода, тя се разлива като филм върху стъклото поради хидрофилните свойства на покритието и улавя разтворените замърсявания. Pilkington Activ™ се отличава и с трайността си – покритието не се износва, тъй като се нанася пиролитично върху стъклената повърхност по време на производствения процес. Ефектът на самопочистване е потвърден и от Института Fraunhofer през 2017 г. след задълбочени тестове и продуктът е сертифициран в съответствие с DIN EN 1096-5: 2016.

Но Pilkington Activ™ може много повече: покритието му намалява количеството азотни окиси във въздуха и по този начин активно помага за намаляване на замърсяването на въздуха. Това е особено важно в замърсени градски райони, където двигателите с вътрешно горене и инсталациите за изгаряне на дърва, отпадъци или нефт могат да доведат до повишени концентрации на азотен оксид във въздуха. Азотните окиси могат да раздразнят очите и дихателните пътища и да увредят растенията. В Европа се прилага референтна стойност за 1 час от 200 mcg/m³ азотен оксид, която може да бъде надвишавана до 18 пъти за една календарна година. Pilkington Activ™ може да разгради до 100 mcg/m³ на час и по този начин да допринесе значително за опазването на околната среда.

Pilkington Activ™ е и икономично решение: Благодарение на свойството за самопочистване, не се налага използването на скъпи химически почистващи препарати. Дъждът и слънчевото греене се грижат за чистотата на стъклото. В случай на по-дълъг сух период, е достатъчно изплакването с чиста вода. Покривът на една тераса, както и другите видове покривно остъкляване често са недостъпни. С Pilkington Activ™ намалявате до минимум риска от злополуки, защото не е необходимо да използвате стълби или платформи за достъп до остъкляването.

Опциите за комбиниране на Pilkington Activ™ с други функционални стъкла предлагат допълнителни предимства: подобно на Pilkington Activ Suncool™, продуктът предлага отлична слънцезащита и се предлага в различна светлопропускливост и цветове. Той може да бъде преработен и в изолационно стъкло и по този начин да подпомогне икономичното управление на сградата.

Вижте също...