Увеличават ”зелените” сгради със закон

 Намаляване на разходите за доставка на горива и енергии, обследване и сертифициране на 10 985 броя сгради, предвиждат промени в Закона за енергийна ефективност, приети днес на първо четете от депутати.
Промените бяха приети на първо четене с гласовете на 79 депутати, трима бяха против, а 14 – се въздържаха.

В законопроекта се пренасят разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Директивата въвежда мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия, предаде БТА.

Приетите промени в закона предвиждат изготвяне на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Въвеждат се сертификати за проектни енергийни характеристики; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради; създава се система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите.

Енергийното сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради за техните енергийни характеристики ще се извършва за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500  кв. м, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 кв. м. При продажба или при отдаване под наем на сграда или на обособени части от сграда продавачът/наемодателят предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата.
Предвижданата система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики ще подлага на проверка всички издадени сертификати за енергийни характеристики през съответната година. Ще се потърсят възможности за финансиране изпълнението на проектозакона със средства по европейските програми и/или други източници.

По време на дискусията на законопроекта Румен Данев от ГЕРБ каза, че след приемането на промените ще бъдат обследвани и сертифицирани 11 000 сгради по отношение на енергийната ефективност и ще намали разходите в държавния бюджет. „Това ще повиши жизнения стандарт на населението. Ще бъдат разкрити нови работни места за специалисти по обследване на енергийната ефективност”, подчерта още депутатът.
 
„Новото изискване в Закона за енергийната ефективност по отношение на лицата, извършващи обследване на енергийната ефективност – да имат валидна застраховка за времето за своята дейност, може да се гледа в два аспекта – съсипване на голяма част от фирмите, извършващи обследване и създаване на предпоставки за нов разцвет на застрахователния бизнес“, изтъкна депутатът от ДПС Рамадан Аталай, цитиран от „Фокус“.

С предлагания законопроект не се решават основните проблеми в директивата на Европейския съюз.
„Законопроектът предвижда какво включва контролът по отношение на лицата, които извършват обследване на енергийната ефективност, но няма нищо предвидено относно обхвата на контрола при индивидуалните цели”, добави  Аталай. Той предложи законопроектът да не бъде подкрепян, освен ако не бъде основно преработен между първо и второ четене.

Павел Шопов обясни, че законът е лобистки и „Атака“ няма да го подкрепи. По думите му той ще създаде нов механизъм за насочване на едни пари, които идват от ЕС към определени фирми.

Миналата седмица ЕК ни смъмри за енергийната ефективност на сградите. Комисията ни изпрати мотивирано становище, в което изисква да я уведомим за своите мерки за изпълнение на Директивата относно енергийните характеристики на сградите.

dnes.dir.bg

Може да харесате още...