В България ще се проведе международна работилница по параметрично моделиране “Intelligent Tectonics“

Вижте също...