В България ще се проведе международна работилница по параметрично моделиране “Intelligent Tectonics“

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!