В България ще се проведе международна работилница по параметрично моделиране “Intelligent Tectonics“

Intelligent Tectonics

Международната работилница “Intelligent Tectonics“ за параметрично моделиране и производствени стратегии ще се проведе от 9 до 16 юли 2016 г. в София и ще се фокусира върху практическото приложение на изчислителни дизайнерски методи за реални архитектурни проекти. Организаторите ще въведат участниците в различните аспекти на параметричното моделиране – от началната фаза на дизайна, през планиране до производството и монтаж.

Водещи експерти в областта на архитектурата и параметричния дизайн ще предадат ценен опит и теоретични знания по:
– Генеративен дизайн и параметрично моделиране в Grasshopper и Rhinoceros 5.0;
– Практическо разбиране на иновативни техники в изчислителния дизайн и цифрово производство;
– Симулация на експлоатационните качества на материалите в цифрова среда;
– Оптимизиране на структурите по различни критерии;
– Управление на данни за производствени процеси;
– Изготвяне на физически прототипи от цифрови данни;

Предизивкателството пред участниците в работилницата ще бъде да проектират съвместен изложбен щанд за Етем и Elval Colour, използвайки похватите на параметричното моделиране.

В края на работилницата проектите ще бъдат оценени от международно жури.

Екипът, разработил най-добрия проект, ще получи награда и ще участва пряко в изграждането на проектирания от него изложбен щанд с продукти на Етем и Elval Colour.

Организатори са Етем и Elval Colour в партньорство с DesignMorphine.

Повече информация и регистрация за участие.

Може да харесате още...