Важните акценти от приетите промени в ЗУТ, представени от арх. Борислав Игнатов

Вижте също...