Вдигат двойно прага за строителни поръчки

Кметовете, общинските управители и секторните предприятия за доставка на ток, вода и газ ще могат да използват по-облекчени процедури за възлагане на обществени поръчки от централната власт – министерства, президентството и Народното събрание.

Това предвижда проект за изцяло нов Закон за обществените поръчки, публикуван за обсъждане от Министерството на икономиката.

Открити процедури за строителство ще се обявяват за поръчки на стойност над 5 млн. лева, предвижда проекта. В момента прагът за строителство е двойно по-нисък – 2,64 млн. лв.

При услуги и доставки новият праг за обявяване на поръчки е за суми над 262 хил. лева за централната власт, за кметове и областни управители ще бъде 404 хил. лв., а за секторни възложители – 809,7 хил. лева.

Под този праг възложителите имат право да обявяват обществени поръчки с облекчени условия – пряко договаряне или публично състезание. Без никакъв конкурс и дори без задължителен договор ще може да се предоставят поръчки за строителство под 50 хил. лева, а за услуги и доставки под 30 хил. лева.

Новият закон въвежда и две нови понятия – съвместно възлагане на поръчки и смесени поръчки. Първото предвижда няколко възложители да могат да обявяват общи поръчки, а второто – в една поръчка да се включват накуп няколко вида дейности.

Според проекта дори когато се смята прогнозна стойност на поръчките за строителство, вече задължително в сумата ще се включват всички необходими доставки и услуги. Видът на самата поръчка ще се определя от това коя дейност е с по-висока стойност.

От новия закон отново ще бъдат изключени адвокатските услуги, както и услугите по предоставяне на телевизионно време. Определени поръчки ще останат запазени за предприятия на инвалиди.

Енергийните дружества и секторните възложители запазват правото си да предоставят без конкурс поръчки на свързани фирми. Такава възможност ще имат също държавата и общините, когато възлагат поръчка на ведомствени фирми, но при определени условия.

trud.bg

 

Може да харесате още...