Велукс предлага нова серия прозорци за плосък покрив с изключително добри термоизолационни качества