Velux Group се ангажира да постигне до 2041 г. въглероден неутралитет за цял живот

Velux Group официално се ангажира да се превърне в изцяло въглеродо-неутрална компания до своята 100-годишнина през 2041 г. С визия към бъдещето Velux Group се ангажира веднага драстично да намали емисиите на въглерод в компанията и веригата на доставки в съответствие с амбициозния план на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C.

„Въглеродо неутрални доживот“ е новаторски ангажимент, иницииран от Velux Group и разработен в партньорство с WWF International, за поемането на отговорност за минали и бъдещи емисии на въглерод.

Дейвид Бригс, главен изпълнителен директор на Velux Group, споделя: „Планетата е изправена пред тежка климатична и природна криза, и това изисква извънредни действия. В съответствие с нашите ценности като компания, ние се стремим да правим повече, поради което разработихме „Въглеродо неутрални доживот“. Това е новаторски пилотен проект, базиран на 20-годишно партньорство с WWF International за улавяне на еквивалента на нашите исторически въглеродни емисии до 2041 г. Ще намалим значително нашите емисии на CO2 в близко бъдеще и ще помолим нашите доставчици да направят същото. Надяваме се, че и други компании ще бъдат вдъхновени да станат въглеродонеутрални доживот, за да създадем устойчиво бъдеще за всички„.

Като част от ангажимента Velux Group ще инвестира в нови проекти за гори и биоразнообразие, които да помогнат за спиране на обезлесяването и деградацията на земята, както и загубата на естествени местообитания. Първите два от тези горски проекти ще бъдат в Уганда и Мианмар.

„Въздействието на климата и природните кризи става все по-очевидно, така че спешно са необходими амбиция и действия за изграждане на по-устойчиво бъдеще за всички. Ангажиментът на Velux Group за въглероден неутралитет за цял живот е важна стъпка и пример за другите компании“, добавя Марко Ламбертини, главен изпълнителен директор на WWF International.

Може да харесате още...