Вентилационни системи, вградени в прозорците

Window 2

Новите енергоспестяващи сгради, както и санираните такива, реално са опаковани в херметическа обвивка. Това налага промяна на вентилационните характеристики, които могат да се постигнат най-ефективно с помощта на автономна (независима от потребителя) вентилационна система или вградена в прозорците вентилация.

На пазара се предлагат два вида, интегрирани в прозорците вентилационни системи. Пасивните вентилационни системи използват естествените разлики в налягането между вътрешния и външния въздух, за да се осъществява въздушен обмен. В този случай въздушният поток се контролира от малки клапи, чрез които се елиминират въздушни течения, особено в случаите на висока скорост на вятъра.

Активните вентилационни системи използват един или повече вентилатори за отстраняване на използвания въздух в помещението и подаване на чист въздух отвън, често предварително затоплен от интегриран в прозорците топлообменник. Активните системи могат да бъдат комплектовани с филтри за защита от прахови частици, полени и насекоми.

Тези видове вентилационни системи се предлагат от различни водещи производители и доставчици на прозорци и са или фабрично вградени в новите прозорци, или се монтират на място от специалисти по време на санирането. Пасивните системи могат да бъдат интегрирани в съществуващите рамки на прозорци с минимално време и усилия.

Може да харесате още...