Вентилация с автоматизирани прозорци – идеална за училищата

ventilation

Асоциацията за автоматизация на прозорци и димоотвеждане (VFE)  представи бяла книга за вентилацията в училищата с автоматизирани прозорци. Научното мнение показва, че с този метод, както и с вентилационни системи или пречистватели на въздух, рискът от инфекция може да бъде сведен до минимум. За да подпомогне избора и прилагането на научно обосновани концепции за вентилация в образователните институции, VFE възложи на Института за техническо оборудване на сгради в Дрезден (ITG) да даде научно становище за възможностите и потенциала на автоматизираната и ръчна вентилация чрез прозорци.

Прозорците с контролирана естествена вентилация могат да се отварят „интелигентно“ независимо от потребителя

Становището на ITG показва, че контролираната естествена вентилация, при която прозорците с електромотор се отварят и затварят „интелигентно“ в зависимост от термичните, въздушно-хигиенните и енергийни цели, е съществена мярка за ефективното ограничаване на инфицирането при запазване на присъственото преподаване.

ventilation

Предимства на контролираната естествена вентилация 

Конкретно предимство на системите за контролирана естествена вентилация са: значително по-ниските инвестиционни и експлоатационни разходи, отколкото при използване на вентилационни или климатични системи. Енергийно устойчивото и независимо от потребителя сензорно управление на системите позволява надеждно намаляване на аерозолите с вируси Sars-CoV-2 и в същото време осигурява адекватно снабдяване със свеж въздух през цялото време на годината, което има положителен ефект върху способността за концентрация.

За разлика от капковите инфекции, които могат да бъдат избегнати чрез измиване на ръце, спазване на дистанция и покриване на устата и носа – аерозолите, замърсени с вируси Sars-CoV-2, могат да плават по-дълго във въздуха поради значително по-ниското си тегло. Те се разпределят в затворени, невентилирани или недостатъчно вентилирани помещения като класни стаи и така присъстващите са изложени на потенциални патогени.

Известни изследователи на аерозоли и инженери от цял ​​свят призовават за промяна на парадигмата в областта на вентилацията на помещенията с оглед на борбата с Covid-19 и други въздушни патогени: отсега нататък проектантите, архитектите и строителните инженери трябва да включват патогените и тяхното разпространение още при самото планиране на сградите.

Може да харесате още...