Вграждане на пасивни системи в проект на „голи къщи“

Пасивната къща March Road е построена от сглобяеми плоскости с електрически въздуховоди и водосточни тръби, вградени при производството, за да се минимизира възможността от възникване на проблеми на строителния обект. С цел улесняване на монтажа е проектирана и предварително инсталирана вентилационна тръба. Вграждането на системи се извършва с оглед намаляване на разходите за отопление на къщата чрез комбинация от термоизолиран резервоар с вместимост 1500 литра, който се зарежда от различни източници:
– Шест соларни панела със слънчеви колектори отвеждат топлината в термоизолирания резервоар и осигуряват по-голямата част от необходимата топлина през годината, като така се избягва и проблемът с прекомерното затопляне през лятото.
– През студените и мрачни зимни дни, когато се събира най-малко енергия от шестте соларни панела, се използва печка с дърва. Малък газов котел 12 kW служи за резервен източник на топлина в случай, че няма слънчева светлина и дърва. Цялата система се управлява от едно контролно устройство.

Термоизолираният резервоар задържа топлината от печката, която работи само вечерно време, и поглъща произведената енергия от 6 kW, за да се използва на по-късен етап при необходимост. Термоизолираният резервоар има 400 литров бойлер за затопляне на вода, който снабдява живущите с топла вода през цялата година.

Складираната топлина преминава в топлообменник, който снабдява вентилационната система, която разпределя топлината в цялата къща.

Термоизолиран резервоар с този обем може без проблем да поддържа топла голяма пасивна къща от около 200 кв.м. за между 3 и 4 дни, а с периодично постъпващата енергия от слънчевите лъчи и печката с дърва не е необходим допълнителен газ, за да се затопли къщата през годината. Така разходите за отопление остават минимални. Прегряването през лятото се предотвратява с автоматични, външни соларни щори и байпас за отвеждане на топлината във вентилационната система.

БАИС, www.passivehouseplus.ie

Може да харесате още...