Входно пространство – решения от Солид 55

ПРОБЛЕМЪТ:
Една от основните предпоставки за противообществени прояви (кражби, вандализъм, проституция, приемане и разпространение на наркотици във входовете, графити по стълбищата и т.н) е липсата на контрол върху общите входни пространства на жилищните блокове и кооперации. Липсата на контрол върху тези зони позволява всеки един човек, безпроблемно да може да влезе директно от улицата във входното пространство, т.е. в блока или кооперацията по всяко време на денонощието. Слабото (рядкото) движение на хора в рамките на кооперацията или блока, от своя страна предразполага за безпроблемно предвижване на външни хора в обекта, които подготвят или извършват противообществени прояви без да бъдат забелязани.

Входните пространства, като обща собственост, често остават без грижа за тяхната поддръжка и най-често са в доста окаяно състояние. А все пак те се явяват визитката на блока или кооперацията. Входното пространство е първото нещо, с което посетителя се „сблъсква”. И не е приятно, когато първото впечатление от дадено посещение е негативно.

Според международните стандарти, един от критериите за сигурност е защитата на общото входно пространство. За пример можем да дадем Сидни (Австралия), който е признат за безопасен град според международните стандарти. Първото условие в брошурата за защита на собствените жилища на жителите му е свързана именно с входните пространства:

1. Да се защити главния вход на сградата.
2. Да се защити главния вход на апартамента, чрез система за сигурност с контрол на достъпа.

РЕШЕНИЕТО:

Осигуряването на защита на общите входни зони на блоковете и кооперациите може да се реализира чрез продукта „Интелигентно входно пространство” на Солид 55. Това са врати от серията IPS.  Тези интелигентни врати се обособяват като отделен клас врати, които ще са незаменима част от дома на бъдещето. Те са с интегрирана електроника, която им позволява да изпълняват много допълнителни функции извън основните, характерни за една врата (сигурност, шумоизолация, топлозолация (енергийна ефективност) и т.н).

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА „ИНТЕЛИГЕНТНО ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО”:
– пълна защита на входното пространство – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината;
– автоматично затваряне на вратата;
– автоматично заключване след затваряне;
– невидимо за останалите солидно заключване;
– улеснено за работа и управление;
– управление (отключване) на врата чрез безконтактна карта, мобилен телефон или дистанционно;
– контрол на достъпа;
– аварийно захранване на системата;
– аварийно отключване;
– енергийна ефективност;
– естетически вид;

ПОЛЗИТЕ ЗА КЛИЕНТА:

сигурност – системата е реализирана на базата на стабилна носеща конструкция (метална каса и метална врата) и невидимо електромеханично заключване, управлявано чрез безконтактна карта, което допълнително повишава степента на сигурност. Заключващият механизъм на електромеханичната брава по своите параметри и характеристики е сравним със заключващите механизми на касовите брави.
солидно заключена и в двете посоки БЛИНДИРАНА ВРАТА – заклюване чрез електромеханична брава откъм страната на бравата и чрез пасивни шипове откъм страната на пантите. Конструкцията на касата и крилото на вратата, гарантират, че тя винаги ще бъде стабилно заключена.
режим на самоохрана – автоматично затваряне на вратата и автоматично заключване след затваряне: максималното време, през което вратата е отворена е времето за влизане или излизане, увеличено от 5 до 10 секунди, необходими за автоматичното затваряне и заключване.  При такъв режим на експлоатация, отпада вероятността да се вмъкне някой незaбелязано. Режимът на самоохрана гарантира, че вратата ще е винаги затворена и заключена.
невидим заключващ механизъм и управление – за разлика от всички други подобни продукти на пазара, Интелигентното входно пространство, реализирано на базата на IPS продуктите на Солид 55 притежава невидим заключващ механизъм и управление. Отвън никой и по никакъв начин не може да разбере за съществуването му и разположението му в рамките на вратата, което, от своя страна, повишава сигурността.
самоидентифициран достъп –  при управление на Входното пространство чрез безконтактна карта, достъп имат само и единствено притежателите на карти. При управление  чрез мобилен телефон, вратата може да се отключва единствено от потребителите, чиито номера са записани в базата данни.
функционалност на вратата  – отключването става чрез безконтактнa карта, като тя се доближава до четеца, вграден в крилото. Не съществуват никави затруднения по отношение на боравенето с вратата. Отключването чрез мобилен телефон става лесно и бързо, като се избере номера на вратата. Обаждането до вратата е на базата на клип услугата, не се провежда реален разговор и не се таксува на сметката на ползвателите.
даване и отнемане на достъпа на определен ползвател – системата разполага с възможност за отнемане и предоставяне на достъп на живущите в сградата с безконтактни карти и мобилни телефони. Тази услуга се включва в сервизното обслужване на продукта.
изграждане на  мастер система на достъп – надграждане на системата за достъп до различен брой обекти – с една и съща карта да се отваря, както вратата на входното пространство, така и на апартамента и офиса.
енергийна ефективност – вратата е топло и шумоизолирана, постоянно затворена тя осигурява запазване на температурата във входното пространство.

Шумо- и топлоизолацията са гарантирани от:
– Дървесни плоскости с дебелина 8 мм;
– Изолираща минерална вата с дебелина 50 мм;
– Гумени уплътнения на крилото и касата;
– Автоматичен праг, който се активира при затваряне на вратата.

намаляване на противообществените прояви – до момента в гр. София са монтирани над 30 броя Входни пространства и в тези обекти се забелязва, че противообществените прояви от всякакъв вид са възпрепятствани. В периода на експлоатация, такива прояви ще бъдат предотвратени.
повишаване на чувството за сигурност – след монтажа на Входното пространство и по време на експлоатацията му се повишава чувството за защита и сигурност сред живущите в дадена кооперация или блок .

КАК ФУНКЦИОНИРА СИСТЕМАТА:

Безконтактната карта или транспондер системата е една от най-използваните системи в практиката при управление на достъпа до определени обекти и зони.

С помощта на вградените във вратата датчици, след затварянето й системата автоматично я заключва. По този начин се гарантира, че вратата винаги е заключена. Отключването става чрез безконтактна карта (транспондер) или чрез мобилен телефон. След поставяне на картата пред четеца, който е вграден в крилото на вратата, системата прочита носената от него информация, сравнява я с тази записана в системата и ако дадената карта има достъп до системата (записана е в паметта), електромеханичната брава (заключващият механизъм) на вратата се отключва. След като ползвателя влезе или излезе от общото входно пространство, хидравличния автомат я затваря автоматично. Вратата се заключва автоматично 5 секунди след затварянето й. Тези две действия (автоматично затваряне и автоматично заклюване) гарантират сигурността, а именно че вратата винаги ще е затворена и заключена. Управлението на системата по отношение на регистриране и изтриване на безконтакти карти се извършва от сервизните техници на фирмата. Системата е отворена за по-нататъшни допълнения и промени.

Самото заключване е реализирано на базата на здрав електромеханичен девиатор, който за разлика от използваните в практиката ел. насрещници, гарантира стабилно и сигурно заключване, а също така и невъзможността за външно въздействие върху него.

Четецът е така разположен в крилото, че позволява с него да се борави както отвън така и отвътре, което ще рече, че и в двете посоки при влизане и излизане е необходимо използването на безконтактна карта. Това увеличава още веднъж сигурността на охраняваното входно пространство.

Като цяло самата врата е блиндирана, осигурява енергийната ефективност на вътрешното входно пространство.

Системата има възможност за интеграция със съществуващите домофони и видео-домофонни системи, което позволява отключването на вратата от домофона в апартамента.

Системата се захранва от мрежово напрежение 220V. В случай на отпадане на мрежовото захранване е предвидено аварийно захранване на системата, което гарантира безпроблемното й функциониране за минимум 24 часа.

В системата е предвидено и аварийно отключване от вътрешната страна. То се прилага в случай на блокиране на електронното управление на вратата. Аварийното отключване е механично и отказоустойчиво, което гарантира, че вратата винаги може да бъде отключена аварийно.

Вратата има и добър естетически вид, който може да се съобрази с конкретното местоположение и околна среда.

ФАКТИ ОТНОСНО ПРОДУКТА „ИНТЕЛИГЕНТНО ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО”:
Солид 55 разработва и налага на пазара продукта „Интелигентно входно пространство” от началото на 2003 година.

До момента в София са инсталирани и функционират над 30 броя „Интелигентни входни пространства”. След инсталирането им във всички обекти, в които са монтирани, са спрели противообществените прояви (кражби, наркотици и др.) .

Преглед на функциониращите Интелигентни входни пространства:

Първото „Интелигентно входно пространство” е монтирано през май 2003 година.

Местонахождение: ж.к. Стрелбище

Потребители: 50 апартамента

Управление чрез безконтактна карта – регистрирани 300 бр. безконтактни карти

Управление чрез мобилен телефон – регистрирани 30 бр. мобилни телефона

Противоообществени прояви за периода на експлоатация: 1 брой

В експлоатация  от  май 2005 година.

Местонахождение: ж.к. Бели брези

Потребители: 20 апартамента

Управление чрез безконтактна карта – регистрирани 80 бр. безконтактни карти

Противообществени прояви: 0 броя.

Може да харесате още...