Включват в програмата за енергийно обновяване конструктивното укрепване на сградите

Вижте също...