Взаимозаключваща се система за врати Geze – персонализирана безопасност и сигурност

Geze

Превантивна противопожарна защита, контролиран достъп или безопасни евакуационни пътища

За да бъде гарантирана безопасност по всяко време в сгради, в които ежедневно влизат и излизат голям брой хора, трябва да има оптимално взаимодействие на множество компоненти. Като производител на технологии за врати, прозорци и безопасност, Geze осигурява високо-технологични решения в сградите при редица изисквания към вратите и прозорците. Продуктите Geze са прецизно координирани помежду си и могат да бъдат гъвкаво комбинирани. Освен това, Geze осигурява експертна помощ от момента на проектиране, по време на изпълнението, както и през последващата сервизна поддръжка. Всеобхватните услуги на Geze гарантират сигурност при планирането, спестяват време и разходи.

Geze

Самозаключващата се система за врати Geze като система за контрол на човекопотока и канал за особено предаване на предмети

За да бъде гарантиран достъп единствено на оторизирани лица:

В много компании или организации има строги правила за достъп до определени зони, например в компютърни центрове, банки, чисти помещения, аптеки, болници, лаборатории или определени летищни зони. От съображения за безопасност, хигиена или конфиденциалност, е задължително интелигентните и персонализирани системи да позволяват достъп единствено на оторизирани лица. В същото време, те трябва да са в състояние да изведат хората надеждно и безопасно в случай на опасност, запазвайки контролираната защита на специфичната зона.

Geze

„До това място и не по-далеч!“ С взаимозаключващата се система за врати могат да бъдат реализирани различни сценарии, например особено предаване на предмети в специални зони.

Благодарение на експертния си опит в системите, Geze създаде една мултифункционална, индивидуално конфигуруема охранителна взаимозаключваща се система за врати. С тази система на една врата могат да бъдат реализирани множество сценарии, например „Разделяне на лица“, с други думи – осигуряване достъпа на само едно оторизирано лице в помещение, и „трансферен проход“, а именно особено предаване на предмети през система от двойни врати.

Охранителната взаимозаключваща се система за врати Geze комбинира контрол на достъпа и противовзломен автоматичен заключващ механизъм на вратите след затваряне с удобството на достъпна врата и охраняване на евакуационните изходи. По този начин, системата от двойни врати функционира и като безопасен евакуационен изход и гарантира безопасност на лицата при всякаква ситуация.

Geze

Силен отбор: Охранителната взаимозаключваща се система за врати GEZE и нейните компоненти. Комбинира контрол на достъпа, противовзломна устойчивост, удобството на достъпна автоматична врата с охраняването на евакуационните изходи.

Едно прецизно взаимодействие

Гъвкавата модулна система предлага множество възможности и варианти, например с еднокрили или двукрили врати, както и ръчни и достъпни решения по пътища за евакуация. Може да бъде комбинирана и с камери. Плавната последователност от сценарии гарантира прецизно взаимодействие между елементите Geze: участниците са система за контрол на достъпа SecuLogic с безконтактна или биометрична идентификация, задвижване на автоматична врата на панти Slimdrive EMD, контролен блок за врата TZ 320 като контрол на заключен евакуационен изход, самозаключваща се паник брава IQ lock AUT, заключваща система а евакуационни изходи FTV 320, сензорна подложка, която разпознава дали в системата от две врати се намира само едно лице или само предмети и димни датчици в случай на пожар.

Когато е от значение – системата от две врати като един път за евакуация.

В случай на сценарии „ Само един човек може да премине!“ или „До това място и не по-далеч!“, едно нещо остава сигурно: личната безопасност е гарантирана в системата от двойни врати, защото тя служи за евакуационен изход в случай на пожар.

Geze

Взаимозаключващата се система за врати Geze осигурява възможност за достъпно напускане на сградата в случай на пожар или авария

Автоматична и достъпна

В случай на отделяне на дим в част от сградата, която не е пряко свързана със системата от двойни врати, удобните функции на автоматизираната взаимозаключваща се врата служат за достъпно напускане на сградата. Задействана от димните датчици, веригата от действия на системата започва да функционира така, че хора с двигателни затруднения могат безопасно и бързо да напуснат сградата през системата от двойни врати, без проблеми с достъпността.

Ръчно и бързо

Ако настъпи пожар или авария, в непосредствена близост до системата от двойни врати, са на разположение възможности за директна ръчна реакция, тъй като автоматичните врати в системата от двойни врати са функционално затворени. В случай на пожар, веригата от действия се активира също тук, чрез димни датчици за бързо напускане на сградата през системата от двойни врати. По време на пожар или случай на масова паника, евакуиращо се лице може също да натисне евакуационния бутон на контролния блок на вратата и да освободи системата от двойни врати и външната врата. И в двата случая, електрическото захранване на заключващата система за евакуационни врати се прекъсва и евакуиращото се лице може да излезе чрез бутане дръжката на вратата или паник бара на охраняваната взаимозаключваща се врата.

Независимо дали отварянето на вратите в системата от двойни врати е задействано автоматично или ръчно в спешен случай – когато опасността е предотвратена, функционирането на системата е възстановено чрез рестартиране.

Geze

Може да харесате още...