Забранява се промяна на фасадата на жилищни сгради

Депутатите приеха глоби за управителя на жилищна сграда за неизвършен неотложен ремонт. Въвежда се и забрана за промяна на фасадата на жилищни сгради занапред.

С промени в Закона за етажната собственост народните представители решиха да бъдат забранени всички дейности, които нарушават целостта, архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградите.

Рестрикцията ще важи занапред, вносител е Министерският съвет, предаде БТА.

Тя включва забрана за остъкляването на балконите и всяка друга промяна на цялостния архитектурен вид на фасадата, както и санирането само на отделни апартаменти, което ще може да се прави само по общ проект на цялата сграда.

С други текстове се въвеждат допълнителни задължения за собствениците да поддържат сградата в техническо състояние, според изискванията на Закона за устройство на територията, и да осигуряват безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации.

Глобяват домоуправителя за неизвършен неотложен ремонт

В законопроекта са въведени нови административно-наказателни разпоредби във връзка с изискването за извършване на неотложен ремонт по чл. 49, като при неизпълнение на задълженията на управителя е предвидено той да се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а кметът на общината или района – да се наказва с глоба в размер от 300 до 700 лв.

С промените се предвижда задължението за извършване на неотложен ремонт в една жилищна сграда да е с особена важност. Разрушаващите се сгради са опасни за живота и здравето на гражданите и навременният им ремонт ще предотврати честите злополуки в тях. Във връзка с това се предлагат горепосочените глоби, предаде „Фокус“.

Прецизирани са текстовете относно извършването на неотложен ремонт с цел постигане на по-голяма яснота относно сроковете, в които следва да се извърши ремонтът.

Избор на домоуправител и правомощия

Въвежда се изискване за нововъзникнала етажна собственост да избира управителен съвет (управител) в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация с цел да се осигури навременно управление на етажната собственост и да се гарантира законосъобразното вземане на решения в рамките на етажната собственост.

Измененията ще позволят да се регистрират сдружения на собствениците за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване по смисъла на ЗУТ.

Депутатите предвидиха и възможност правомощията на УС и на сдружението на собствениците или част от тях да се възлагат на юридически лица за срок две години.

При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението ще може да се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият стопанин.

Парламентът предвиди и възможност за кореспонденция по електронна поща, когато е налична такава, и за получаване на съобщения чрез адрес в страната, като той може да бъде различен от настоящия или постоянния.

Дебатът в пленарна зала

По време на дебатите в пленарна зала депутатът Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт изрази несъгласие собствениците на жилища да бъдат задължавани да се снабдяват с т.нар. конструктивни удостоверения, които, по думите му, струват няколко десетки хиляди лева в зависимост от квадратурата и кубатурата на апартамента. Това, обясни депутатът, ще постави голяма част от хората в положение на предварителна задлъжнялост.

Байрактаров е и срещу правото на УС да сключва договор от името на етажната собственост с оператори на топлоенергия, защото в крайна сметка фактурите за топлото отиват при отделните семейства, а не при управителя, и така се нарушава правото на избор на потребителя . Това са частно-правни отношения, подчерта още представителят на ПФ.

От левицата се обявиха против решенията на УС да се гласуват с 50 плюс един, което, по думите на Манол Генов, лишава голяма част от собствениците да имат право на глас.

Няма как 100 процента от живеещите в болка да приемат решения, например за саниране, за това какво трябва да се случи в сградата, отговори Рамадан Аталай от ДПС.

dir.bg

Може да харесате още...