Задвижване на високи прозорци от Geze

Geze

За електрическото управление и ръчно отваряне и заключване на големи и високи прозорци Geze предлага нова система – F 1200+. Проектирана за прозорци с наклон и тегло на крилото до 200 кг, тя допуска наклон на прозореца до желаното положение и същевременно освобождава ключалката, така че прозорецът да може да се отвори ръчно за бърза вентилация. Задвижването може да бъде интегрирано в концепцията за автоматизирано управление чрез домашната IQ box KNX.

Geze

F 1200+ може да се използва от потребителите (гости на хотели или посетители в болници) без предварителна инструкция. Вграденото предпазно устройство не позволява неупълномощени лица да отварят крилото, ако това е предвидено само за почистване или поддръжка на прозореца в определен проект.

Индивидуално решение или част от цялостна концепция за вентилация?

F 1200+ може да се свърже в мрежа чрез IQ box KNX (Geze). Така прозорците се включват в общата система за управление на сградата, за да се управляват централизирано. В същото време задвижването позволява на потребителя в стаята да контролира директно прозореца чрез интегриран контролен панел, който се активира от сензор за близост.

Може да харесате още...