Захариева си постави за цел да отпуши европарите по ОП „Регионално развитие“

Вижте също...