Започват проекти за 40 милиона лева за внедряване на иновации

Проекти на обща стойност близо 40 млн. лв. за внедряване на иновации в български предприятия ще започват да се изпълняват в цялата страна в следващите месеци. Днес заместник-министърът на икономиката Александър Манолев връчи договорите на спечелилите кандидати по процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. По процедурата са били подадени 360 проектни предложения, от които са селектирани 84.

Досега по програмата за иновации и конкурентоспособност са изплатени над 700 млн. лв. и са сключени 1 850 договора на обща стойност от 1,7 млрд. лв. Очаква се тези средства да се инвестират за нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, което ще доведе в крайна сметка до подобряване на конкурентоспособността им.

Без иновации, няма растеж. Това е простата максима, която движи глобалната икономика днес и темпото на тяхното внедряване ще определи растежа на предприятията в бъдеще”, каза зам. министър Александър Манолев по време на церемонията. Гъвкавост, бързина и устойчивост са според него едни от най-ценните качества, които един бизнес трябва да притежава, за да отговори на предизвикателствата на днешния ден.

Може да харесате още...