Защита на фасадите на историческите сгради

Преди саниране

Мазилката е строителен материал, който съпътства човечеството от хилядолетия. В далечното, а и в по-близкото минало тя е използвана за крайното оформление на фасадните стени. Днес в съвременното строителство обаче този материал е доста подценяван, защото изискванията за енергийна ефективност на сградите го прави трудно приложим. Но когато става дума за саниране или реновиране на исторически сгради, използването на мазилки няма алтернатива. Обикновено при този тип сгради, вследствие на продължителната им експлоатация (100 – 200 г.), фасадните стени са засегнати от атмосферните влияния, особено в случаите, когато не са защитени по подходящ начин или когато са налични съпътстващи условия (високи подпочвени води и наличие на вредни за строителните материали соли).

След саниране

Учени от Техническия университет в Грац са осъществили своеобразно пътешествие през вековете, като са изследвали 120 проби на мазилки, взети от исторически сгради в Австрия. Сградите са с различна възраст – като се започне от римско време, през средновековието и се завърши с такива, строени през 20-ти век. Изследването на структурата и геохимичния състав на мазилките показва, че използваните рецептури са варирали през съответните епохи, но мазилката и до днес е запазила своето главно предназначение – да оформя крайната визия на стените, но и да бъде основен регулатор на климата в помещенията.

Вароциментовите мазилки притежават най-добри свойства в това отношение. Варта е един от най-древните строителни материали. Още римляните са я използвали като съставна част от строителен продукт, наподобяващ съвременния бетон и останал в историята под името “Opus cementium”. Най-известната сграда от този период е Пантеона, който е построен преди повече от 2000 години.

През всички тези години гасената вар също е доказала своите качества, като основна съставна част при мазилки и зидарски разтвори. След създаването на цимента през втората половина на XIX век, за подобряване на якостта към варовите мазилки започва да се добавя цимент. Съвременните вароциментови мазилки са фабрично произведени сухи смеси, доставяни в торби или силози, към които трябва единствено да се добави определено количество вода. Те са подходящи както за вътрешно, така и за външно приложение.

При санирането на исторически сгради използването на мазилки с високи якостни показатели се оказва недостатъчно. Това е така, защото водата и солите на повърхността и в почвата действат разрушително върху стените. Когато искаме да защитим тях и в частност мазилките от влиянието на тези два фактора, трябва да приложим системни решения. Една такава система е Баумит Санова.

Може да харесате още...