Зеленото строителство вече не е по-скъпо от обикновеното

Разходите за изграждане на устойчиви нови сгради са сравними, ако не и по-малки, от тколкото разходите за изграждане на стандартна сграда. В същото време добавената стойност на зелена сграда може да достигне до 30%.

В доклад на Световния съвет за зелени сгради WGBC се разглеждат бизнес-аспектите на зелените сгради и се анализират данни от последното десетилетие. Анализът заключава, че възвръщаемостта на инвестициите в зелена сграда става все по-добра, тъй като иновациите в сектора растат.

В доклада се констатира, че по-голямата част от екстра-разходите при строителството на зелена сграда варират от 0 до 4 на сто в сравнение с изграждането на стандартна страда, макар че в някои някои случаи са по-ниски (-0,4 на сто).

Както може да се очаква, строителните разходи се увеличават осезаемо с появата на каквото и да е ниво на екологично сертифициране на сградата. Един сценарий говори за 12,5 на сто увеличаване на разходите заради сертифицирането.

От друга страна обаче проучването стига до извода, че по-високото ниво на опазване на околната среда и съответното сертифициране на зелените сгради може да доведе до по-високи премии при продажба, като процентите варират в диапазона от 0 до 30 на сто в сравнение с не-зелени сгради от същия вид, регион и други показатели.

“Този доклад обобщава достоверни доказателства от цял свят за зелените сгради… и представените доказателства подчертават, че устойчивите сгради предоставят осезаеми ползи“, казва Джейн Хенли, изпълнителен директор на WGBC.

Озаглавен „Бизнес ползи от зеленото строителство”, докладът също така разглежда стойността на зелената сграда в течение на целия й живот, включително и оперативните разходи и ползите за тези, които живеят и работят вътре. В сравнение с конвенционалните сгради, според доклада, ефективните водопроводни системи водят до намаляванаето с до 39 на сто на потреблението на вода. Освен това зелената сграда може да увеличи производителността на труда и да подобри здравето на тези, които работят вътре.

greentech.bg

 

Може да харесате още...