Жилища за бедни от държавата

България е една от малкото държави в ЕС, в която няма ясна жилищна политика. Често сме писали как редица западноевропейски държави подпомагат бедните, младите семейства и хората в неравностойно положение. През последните две години на форуми за недвижими имоти също се прокрадна идеята за създаване на жилищен фонд, но участниците в тях бяха и все още са по-скоро скептични към неговото реализиране, тъй като за това е необходима стабилна и добре функционираща връзка между държавата, общините и частните предприемачи.

Именно с осъществяването на тази връзка се е заело Министерство на инвестиционното проектиране (МИП). „В момента се разработва концепция за създаване на публично частни партньорства между общините, държавата и частни инвеститори, в която държавата и общините да участват чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство и облекчени условия за ползване на социалните домове.” За осигуряване на финансиране на строителството на тези сгради се предвижда създаване на Финансов жилищен фонд. Главната роля на жилищната асоциация ще бъде да ги управлява и поддържа, предвижда идеята на МИП, която законово ще бъде оформена в Жилищен кодекс, с който страната ни към днешна дата не разполага.

От Министерството вече са започнали проучване за наличния социален жилищен фонд. „Информацията се набира от общините и държавните институции, отговарящи за тази дейност, чрез специално изпратено писмо. В него от всички общини и от Агенцията за социално подпомагане се иска информация за конкретните нужди от жилищно подпомагане в общините, наличния сграден фонд, който може да се ползва и свободните терени, които могат да бъдат предоставени от общините за строителство на социални жилища”, уточняват от МИП. Цялата информация ще се съдържа в Национален информационен портал за социален жилищен фонд в България.

Раждането на идеята за създаване на социален сграден жилищен фонд идва близо пет години след началото на кризата в сектора на недвижимите имоти. За тези пет години ситуацията на пазара се промени коренно. Най-големият проблем остава невъзможността на хората, които са си купили дом с ипотека да го изплатят. Това, от своя страна, рефлектира върху банките, които се чудят какво да правят с жилищата, чиято цена падна наполовина от периода, в който са отпускали заемите. Броят на имотите, които се обявяват на публична продан чрез частен съдебен изпълнител непрекъснато растат. Все повече хора предпочитат да живеят за момента под наем. За част от тях и това не е вариант. Така, че в действителност нуждата от Финансов жилищен фонд, нараства с всеки изминал ден.

fakti.bg
 

Може да харесате още...