Зрелищна нова кула генерира електричество от отпадъците в Роскилде

Вижте също...