Контакти

Издателите на този сайт не търгуват с продуктите в него, а ги представят информативно. За покупка и повече информация се обръщайте към фирмите, упоменати в представянето на съответния продукт.

Издател и собственик на изданието е Пасита медиа.
Адрес: 1000 София, ул. Струмица 1, вх. Б.
Телефони: 0888 80 33 20 и 0888 58 77 99.
E-mail: box@pasita.net или info@dogrami.bg.