Реклама в изданието

позиция А 01позиция А 02позиция А 03позиция А 04позиция А 05позиция А 06позиция А 07
Цена за банер на позиции от А 01 до А 07 (190×75 px) за месец500 лвпозиция В 01
Цена за банер на позиции от В 01 до В 07 (190×75 px) за месец400 лвпозиция В 02
Цена за банер на позиции от В 08 до В 12 (190×75 px) за месец350 лвпозиция В 03
Цена за банер на позиция C 01 (340×75 px) за месец450 лвпозиция В 04
Цена за банер на позиции от C 02 до C 05 (340×75 px) за месец400 лвпозиция В 05
Всички други форми на дигитален маркетингпо договарянепозиция В 06
позиция С 01Отстъпки:позиция В 07
за рекламно присъствие от 3 месеца
за рекламно присъствие от 6 месеца
за рекламно присъствие от 12 месеца
за авансово плащане
10%
20%
30%
5%
позиция В 08
позиция В 09
позиция С 02Хиперлинк в публикация

Статия до 3600 знака, без хиперлинкове
Статия до 3600 знака, до 5 хиперлинка
Пакет от 6 статии, до 5 хиперлинка всяка
Пакет от 12 статии, до 5 хиперлинка всяка

20 лв

300 лв
400 лв
2000 лв
3600 лв

позиция В 10
позиция С 03позиция В 11
позиция С 04позиция В 12
позиция С 05Банерите се показват 100% на всички страници, освен ако не е договорено друго.позиция В 13

За участие и изготвяне на конкретна оферта – info@dogrami.bg или 0888 80 33 20.
Всички цени са без ДДС. В сила от 01.10.2019 г.