ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

Камара на инсталаторите в България

Агенция по енергийна ефективност

Информационна група пасивни сгради България

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Съюз на архитектите в България

Българската Асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/

Българска строителна камара

Българска стопанска камара

Българска търговско-промишлена палата

Български институт за стандартизация

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Министерство на икономиката

Министерство на околната среда и водите

Каталог на фирмите в областта на архитектурата и строителството

Българска фондова борса

Софийска стокова борса

Свободна енциклопедия – Уикипедия

Търговският регистър

Пасивна Къща България

Специализирано издание за „Отоплителни, климатични и вентилационни системи“

Специализирано издание за „Строителни изолации и системи“