eWindow handle ConnectSense – държи под око прозореца

Следи състоянието на прозорците в интелигентния дом

Дръжката eWindow ConnectSense надеждно открива опити за проникване през прозореца и сигнализира на контролния център в интелигентния дом. Освен това се разпознават и отчитат както позицията на дръжката (затворена, наклонена, отворена), така и тази на крилото на прозореца (отворена, затворена). Чрез постоянно сравняване на позицията на дръжката и крилото на прозореца се разпознава точно дали прозорецът е наистина отворен или е отворена само дръжката без крилото.

Hoppe

Дръжката eWindow ConnectSense предлага широки функции за наблюдение на състоянието на прозорците в сградата, дори от разстояние през смартфон.

Може да харесате още...