Монтаж на люк в бетонен и изолиран покрив

Това видео показва как се монтира люк за достъп на Gorter Group B.V. в бетонен и изолиран покрив.

Обяснени са следните стъпки:
– проверка на съдържанието на опаковката с продукта;
– изрязване и оразмеряване на отвора в покрива;
– инсталиране на елементите за изолацията на покрива;
– ключът на люка трябва да остане отвън;
– проверка и настройка на разположението на люка;
– как се поставят и фиксират монтажните скоби;
– проверка на затварянето на люка;
– как да монтирате покривния материал и да го поставите правилно спрямо люка;
– преместване на ръкохватката и пружинния автомат в съответствие с посоката на движение.

Gorter

Внимание:

Стъпките, показани в това видео, са само за придобиване на обща представа и нито Gorter, нито който и да е от неговите филиали поемат каквато и да е отговорност за искове, произтичащи от телесна повреда или повреда на имущество. Винаги трябва да се консултирате с лицензиран строител, преди да предприемете каквато и да е основна структурна дейност.

Може да харесате още...