Отпускат субсидия за строеж на нова къща от есента

От есента, когато се очаква да започне новият етап на Програмата за енергийна ефективност в бита (REECL), ще се отпускат субсидирани кредити и за строеж на нови жилищни сгради с нулево потребление на енергия, известни още като пасивни къщи.

„Така ще се подпомагат проекти, актуални за пазара, но невлизащи в противоречие с останалите програми за енергийна ефективност на жилищата”, каза Борис Петков, координатор в REECL. „Основното е да се даде възможност за финансиране и на ново строителство. В момента това се прави само реконструкция и обновяване на стари сгради”, поясни той.

Според него в новата програма ще има други условия, които ще бъдат в съответствие с конюнктурата на пазара. „Тя ще съобрази с безплатните проекти за саниране, започнати с участието на държавата – единият за панелките, а другият – по ОПРР. Донорите на програмата засега изчакват и обмислят новите неща, за които бъдат предложени субсидирани кредити”, добави Борисов.

Той уточни, че от последния етап на програмата са останали между 3-4 млн. лв. в една от банките партньори на програмата и те сигурно ще бъдат изразходени до към края на юни.

„В момента продължава да има интерес към субсидираните кредити, но той е основно от хора, които живеят в еднофамилни къщи или малки кооперация с по няколко апартамента и не са обхванати от големите програми”, каза още координаторът на REECL. „Живеещите в блокове теглят кредит основно за закупуване на климатик”, добави той.

По сегашните условия на програмата може да се получи отстъпка от кредита до 20%. За нова дограма сумата на субсидията не може да надхвърля левовата равностойност на 1300 евро за изолация на стени – 1500 евро, на покриви – до 750 евро, а на подове – до 350 евро, сочи справка в сайта на REECL.

За енергоефективни печки и котли на биомаса или газ можем да получим отстъпка от заема до 600 евро. За абoнатни станции и сградни инсталации или газификация на блока или къщата се връщат до 1600 евро от заема. Не повече от 2200 евро е субсидията за термопомпени системи за отопление и климатизация.

За слънчеви колектори за топла вода и системи по програмата се връщат до 1000 евро, а за сграден фотоволтаик – до 1800 евро и 1200 за рекуперативни вентилационни системи. Общата субсидия за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на 9000 евро.

При спазване на правилата и условията на програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% при групов проект, одобрен на общо събрание. Сумата може да нарасне на 35% за кредит за проект, предвиждат задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Най-много кредити изтеглени за климатици
Най-много кредити – 57,375 млн. лв., сме изтеглили от септември 2006 г. досега за покупка на термопомпи (климатици), сочат данните на сайта на REECL. По тях на заемополучателите са върнати 11,475 милиона.

За нови дограми и прозорци са взети кредити за почти 55 млн. лв. и по тях е получена субсидия от около 9,9 млн. лв. За изолация на стени отпуснатите заеми са 13,95 млн. лв. Много по-малко пари – 958,5 хил. лв. са взети за изолация на покрив или на подове. За слънчеви колектори за топла вода са изтеглени субсидирани кредити за 6,8 млн. лв. Едва 13 проекта са били финансирани със заем по REECL за слънчева електроцентрала на покрива и за тях са отпуснати 145,5 хил. лв.

За котли на биомаса или на газ банките, партньори на програмата са отпуснали по 9,3 млн. лв., а за газификация на сгради – само 106,5 хил. лв., уточняват от REECL. Най-слаб интерес от потребителите е имало към проектите за централно отопление и балансирана вентилация на жилищни сгради. По тях са отпуснати само по 6 кредита на обща сума 64,4 хил. лв.

Може да харесате още...