Десетки хиляди фирми в Европа са заплашени от глоби заради директива за енергийна ефективност

Консултантската фирма DNV GL, специализирана в областта на управлението на риска, предупреди, че десетки хиляди фирми в Европа могат да бъдат бъдат глобени, ако не спазят правилата за отчитане и докладване на енергийната ефективност, които предстои да влязат в сила. Бизнесът има 18 месеца, за да спази крайните срокове съгласно Европейската директива за енергийната ефективност.

Съгласно директивата, всички фирми с 250 или повече служители или приходи над 50 млн. евро и годишен баланс над 43 млн. евро ще трябва да изпълняват задължение за годишен енергиен одит до 5 декември 2019 г. Смята се, че това правило ще обхване 45 000 фирми. Сред тях има много такива, които работят в повече от една държава-членка и ще трябва да докладват под „множествена юрисдикция“.

Точните изисквания ще варират за отделните държави, но фирмите ще бъдат задължени да измерват общото потребление на енергия и да набележат мерки за спестяването ѝ в своите имоти, които ще се разглеждат на всеки четири години. Предходният срок по директивата, който беше през декември 2015 г., беше променен, тъй като се видя, че хиляди фирми не можаха да го спазят.

Съгласно директивата, регулаторите имат правомощията да налагат глоби в размер до 1 млн. евро за несъответствие с регулацията.

Идеята на директивата е, че изискването големите потребители на енергия да извършват одити им помага да идентифицират областите, в които могат да ограничат използването на енергия. Това ще води до спестяване на разходи и намаляване на емисиите.

Може да харесате още...