Стартира се разработка на браншови стандарт за праховите покрития

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ /СБВПФ/ стартира разработката на браншови стандарт за праховите покрития. Стандартът ще обхване изискванията за полагането, поддръжката на производствения процес и качеството на покритието върху алуминий и неговите сплави за архитектурни приложения.

За да се определи дали покритието отговаря на изискванията на клиента, резултатите трябва да бъдат измерими в съответствие с техническите спецификации. Работейки като гарант за клиенти, чиито продукти са покрити, стандартът ще дефинира изчерпателни изисквания за качество и ще следи тяхното съответствие. Проверките ще се извършват от СБВПФ. Това ще даде на купувачите на прахово покрит алуминий увереност, че ще получат висококачествен продукт с дългосрочна стойност и постоянно качество.

За постигането на тази цел стандартът ще се ангажира по-специално с:
– установяване на спецификации за процеси, продукти и тестове, които да се използват от праховите инсталации;
– разработване и усъвършенстване на тези спецификации;
– предоставяне на сертификати за прахови инсталации;
– тестване и одобряване на химикали и покривни продукти, които да се използват;
– да следи правилното прилагане на спецификациите в сертифицираните инсталации.

Може да харесате още...