Открито е изложението „Стройко“ есен 2018

Вижте също...