Съклото Contraflam – пълна пожарозащита за период от 2 часа

Contraflam

Болницата NMC Royal Hospital в ОАЕ предоставя най-съвременни здравни услуги от световна класа на всички пациенти и се ангажира с висококачествени и състрадателни грижи. В основата на техния ангажимент е поддържането качеството на предоставяните здравни услуги. Освен че осигурява защита от заплахите от пожар, суперспециализираната болница осигурява спокойна среда за възстановяване на всички свои обитатели чрез използването на стъкло.

Изходните коридори на болницата са отделени от зоните за изчакване с помощта на пожароустойчиво стъкло Contraflam®. Contraflam® предлага пълна топлоизолация (EI пожароустойчивост) за период от 2 часа. Стъклото е монтирано като част от система за фиксирани прегради, доставена от Forster. Системните решения, тествани и сертифицирани съгласно стандартите EN, помогнаха на архитекта на Society Technology House да изпълни изискванията за пасивна пожарна безопасност за болници, предписани в Кодекса за пожарна безопасност и безопасност на живота в ОАЕ.

Използването на огнеупорно стъкло в болниците, освен че осигурява безопасност, носи със себе си предимствата на дневната светлина, прозрачността и комфорта. Доказано е, че те подобряват благосъстоянието на пациентите, както и скоростта на тяхното възстановяване. Добрата архитектура в сегмента на здравеопазването също така повишава привлекателността на медицинските заведения и работните места, дава възможност на персонала да взема правилни решения и следователно подобрява качеството на грижите.

Contraflam

Основни постижения на проекта

120-минутно пожароустойчиво решение за осигуряване на безпрепятствена евакуация през изходните коридори. Стъклото намалява звука с до 45 dB, за да се осигури спокойна среда за възстановяване.

Основни предизвикателства на проекта

Разработване на системно решение, което предлага пожароустойчивост от най-висок клас – EI (топлоизолация) за 2 часа. Кратки срокове за доставка, изпълнение и предаване на обекта.

Компанията е представена на българския пазар от Александър Трифонов, 0887979164, trifonovsolutions@gmail.com.

Снимки: Ветротех

Може да харесате още...