Шумоизолацията на прозорците – очаквания и реалност

Грижата за осигуряване на тишината в дома съпровожда човека повече от един век. В древен Рим движението на екипажи с коне е забранено през нощта, а в Англия през 16-ти век, грижейки се за тишината през нощта, се забраняват силните кавги след 22 часа. Навсякъде по света се вземат мерки за ограничаване на шумната работа в определени часове от денонощието и да се инсталират шумови бариери по натоварените пътни възли.

Милиони съвременни граждани усещат негативното влияние на шума 24 часа в денонощието. Продължителното излагане на шум води до нарушаване на съня, сърдечно-съдова система, метаболитните процеси, депресия на централната нервна система, хипертония и неврози. Поставяйки нови прозорци живущите се надяват да осигурят тишина в къщата, но често уличният шум, противно на очакванията, е ясно доловим. Освен това понякога изолацията на апартамента става още по-лоша, отколкото при старите прозорци. Не всички модерни прозорци се справят с проблема с шума, както хората мислят. За да може новият прозорец да доведе до желаната тишина в къщата, той трябва да бъде проектиран така, че да отговаря на високи изисквания за звукоизолация.

Какво трябва да се съблюдава при избора на прозорци за подобряване на звукоизолацията на апартамента? Какво е звук и шум? Звукът е вълна, която се разпространява под формата на механични вибрации в различни среди с определена степен на еластичност. В силно еластични среди (въздух, вода, метал) звукът се разпространява добре, а при високоеластичните (различни полимери) той бързо избледнява. Шумът е смес от звуци с различни честоти на трептене.

Обемът на звука е относителна стойност (като%) и представлява отношението на измереното звуково налягане към нула, т.нар. прагов слух (условно 0 dB). Човек възприема звуците с различна честота по различни начини – звуците с висока и ниска честота изглеждат по-тихи, а средночестотните звуци са по-силни. Измервайки шума, тази неравномерна чувствителност се модулира от филтри, а полученият звук се измерва в dBA. По този начин dBA е нивото на звука, адаптирано за възприятието му от човешкото ухо. Прагът на слуха е индивидуален за всеки човек. Той се променя с възрастта и дори зависи от състоянието на човека – в уморено състояние звуците се възприемат по-силно. Човек с нормален слух може да усети увеличение на звука дори с 1 dB.

През деня човек чува шум със сила 10 dB, а през нощта, когато ушите остават основен канал за възприемане на информация, този праг се намалява с 10-14 dB. Дори лек шум от 25 dB, особено с променлива сила, може лесно да наруши съня. 10% от спящите хора ще се събудят от ниво на шума от 40 dBA, а силата на шума от 70 dBA ще събуди всички. Така максималното ниво на проникване на шума в помещението през деня не трябва да надвишава 55 dBA, а през нощта следва да бъде максимум 45 dBA. Съответно, ако има натоварена магистрала под прозорците или железопътна линия с ниво на шума от 80 dB, то нивото на шумоизолация на прозореца трябва да бъде най-малко 40 – 45 dBA. Стандартният прозорец със стандартен двоен стъклопакет има ниво на шумоизолация от само 30 dBA, което е напълно неподходящо, за да осигури комфортна нощна тишина.

Шумоизолацията на жилищата в много голяма степен зависи от шумоизолацията на прозорците. Ламинираното стъкло увеличава шумоизолацията на прозорците. Композитните дограми от две стъкла и PVB филм между тях, наречен ламинирано стъкло (triplex), значително подобряват шумоизолационните свойства на прозореца.

Така ламинираното стъкло добавя 3 до 8 dBA към шумоизолацията на конвенционалното двукамерно стъкло в зависимост от дебелината и състава. Това е много съществена промяна, тъй като намаляването на шума от само 3 dB съответства на намаляване на интензивността на звука наполовина, а намаляването с 6 dB е почти четири пъти. Акустичните ламинирани стъкла разполагат със специален PVB филм и са с максимална шумоизолация. Иновативният високоеластичен филм стратофон, създаден специално за шумоизолация, намалява звуковите вълни, което дава възможност за достигане на звукоизолационни нива над 40 dB. Стратофонът работи особено добре с нискочестотни звуци (шум от трафика), което го прави предпочитан за прозорци, гледащи шумни магистрали.

Стратофонът може да включва прозрачно и цветно стъкло, с енергоспестяващо и многофункционално покритие. Акустичното ламинирано стъкло може да се използва на всички места, където се поставят повишени изисквания за звукоизолация – апартаменти, вили, къщи. Използва се не само в прозорците, но и в остъкляването на фасади, витрини, вътрешни прегради и зимни градини. Ако този материал е инсталиран на покрива на зимната градина, звукът на дъждовните капки или дори градушка няма да раздразни собствениците – просто няма да бъде чут.

Стратофонът притежава всички качества на обикновения триплекс. Безопасно е да се счупи, може да се използва за осигуряване на висока устойчивост и изключително висока степен на шумоизолация на прозорци.

Може да харесате още...