Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази категория?

Разликата е минимална, категорични са и експертите, и първите проучвания в тази област.

„Въпреки че наличните данни са ограничени, случаите, когато жилищните сгради са сертифицирани за екологичност в голям мащаб показват, че оскъпяването е минимално. Сертифицирането на апартамент чрез HQE схемата във Франция качва стойността на жилището с около 0,3% спрямо производството на стандартен апартамент“, според данни на европейската комисия.

Оскъпяването при устойчивите сгради е не повече от 5 процента в сравнение с не-устойчивите, посочва Оливър Раф, директор на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите в Брюксел. Той сподели наблюденията на института у нас през март по сврема на кръгла маса, организирана от Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, сдружението “Информационна група Пасивни сгради България” и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Надценката, т.е. допълнителните разходи за строителство на „зелена“ сграда, се изплаща доста бързо посредством намалението на оперативните разходи. Наред с опазването на околната среда тези жилища и офиси щадят и портфейла посредством намалени сметки за отопление и охлаждане, намалена консумация на вода и др. налице са и трудно измерими във финансов план ползи: подобряване на здравето и производителността на хората, обитаващи сградите.

greentech.bg

Може да харесате още...