Курс „Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи“

През последните години интересът към пасивните сгради нарастна. Стандартът на „Пасивната Къща“ стана много популярен и широко утвърден.

Във времена в които изчерпаемите енергийни източници стават все по-оскъдни се налага строителният сектор да се довери на иновативни стандарти, при които консумираната енергия от новопостроените сгради да бъде сведена до минимум.

Вече е възможно всеки архитект, строителен инженер или специалист да усвои уменията за строителство спрямо стандарта „Пасивна къща“. За целта, предлагаме на Вашето внимание провежданото от нас обучение за „Сертифициран дизайнер / консултант на пасивни къщи“ (СЕРН), акредитирано от Passivhaus Institut, Darmstadt, Germany.

Обучението е с продължителност 8 пълни дни, като включва лекции и упражнения, както и семинар за работа с Пакета за планиране на пасивни сгради (РНРР) + 1 допълнителен ден за упражнения с термокамера и „blower door“ тест. След успешно преминато обучение, курсистите се явяват на изпит за сертификат. След успешното полагане на изпита за сертификат, курсистите получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut) в Дармщат, Германия и титлата „Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи“. Данните на кандидата успешно положил изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни къщи.

Основни изучавани теми в курса:

–  Въведение в Стандарта „Пасивна Къща“
–  Сградна обвивка на Пасивната Къща – практическо занятие с термокамера!
–  Въздухонепроницаемост на Пасивната Къща – Blower Door Test
–  Прозорци при Пасивната Къща – U-стойности, топлинни печалби и влияние на прозорците през летния период
–  Вентилация при Пасивната Къща
–  Принципи на отоплителните системи в Пасивната Къща
–  Топлинен комфорт през летния период
–  Електрическата енергия – подобряване на енергийната ефективност
–  Изчисляване на икономическата ефективност на Пасивната Къща
–  Търгове и договори, контрол на качеството при Пасивната Къща
–  Преустройства с използване на компоненти от Пасивната Къща
–  Работа с пакета за планиране на пасивни сгради (РНРР)

Пълното съдържание на изучавания материал можете да видите тук

Може да харесате още...