Общият показател на бизнес климата е по-нисък с 2.9 пункта спрямо юли

През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна, съобщава Националният статистически институт /НСИ/. Общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” се понижава с 1.9 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37.7 и 33.7 % от предприятията, допълват от НСИ.

През август съставният показател “бизнес климат в строителството” спада с 3.8 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Основните пречки за бизнеса продължават да бъдат свързани с конкуренцията и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на втория фактор.

 

Може да харесате още...