Планира се строителството на по-малко жилища и повече офиси

През третото тримесечие на 2014 г. местните администрации са издали със 7.3% по-малко разрешителни за строеж на жилищни сгради с 3.8% по-малко жилищна площ, отколкото през предходното, сочат данните на Националния статистически институт. В същото време издадените разрешителни за административни сгради се увеличават с 10.6%, а площта им – със 74%.

Разрешителните са жилищни сгради, издадени между юли и септември са 1 039 с 3 440 жилища в тях и с 443 659 кв. м разгъната застроена площ. Разрешителните за офис сгради са 52, площта им е 59 793 кв. м.

Спрямо година по-рано разрешителните за жилищни сгради намаляват с 11.4%, жилищата в тях – с 8.5%, а разгънатата им застроена площ – с 9.3%.

Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са по-малко със 7.1%, но тяхната разгъната застроена площ е със 7.7% по-голяма.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 133, Бургас – 130, Варна – 120, Пловдив – 81, и София – 66. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 986, Бургас – 674, Варна – 482, Пловдив – 388, и Кърджали – 146 (табл. 1 от приложението).

През третото тримесечие на 2014 г. е започнал строежът на 600 жилищни сгради с 1 715 жилища в тях и с 219 906 кв. м обща застроена площ, на 22 административни сгради/офиси с 21 475 кв. м РЗП и на 557 други сгради с 329 249 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 26.1%, броят на жилищата в тях – с 23.2%, а общата им застроена площ – с 31.0%. Започнатите административни сгради са по-малко с 8.3%, но общата им застроена площ нараства с 25.2%. Броят на започнатите други сгради намалява с 3.0%, докато тяхната РЗП се увеличава с 48.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 12.7%, жилищата в тях – с 9.5%, а разгънатата им застроена площ намалява с 25.2%. Спад се наблюдава и при броя на започнатите административни сгради – с 47.6%, но тяхната РЗП се увеличава с 30.2%. Започнатите други видове сгради бележат нарастване с 4.9%, а разгънатата им обща застроена площ – със 7.4%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 84 жилищни, 7 административни и 43 други сгради; Стара Загора – 54 жилищни и 43 други сгради; София – 51 жилищни и 42 други сгради; Варна – 64 жилищни и 26 други сгради; София (столица) – 47 жилищни, 3 административни и 22 други сгради (табл. 2 от приложението).

dnevnik.bg

 

Може да харесате още...